Pianomusik i vårsolens glans III

The event has taken place

Musik av Beethoven, Ravel, Boulanger, Stenhammar, Schumann och Debussy.

Pianister från institutionen för klassisk musik, Otto Brolund, Carl Christiansson, Bastien Maussenet, Carolin Kranjak, Nora Muthspiel och Johannes Bolmvall.  

Upcoming events and concerts

 • Sara Zucchelli, oboe

  - Nathan Milstein Hall

  Examenskonsert, master klassisk musik.

 • Viola mitt på dagen

  - Nathan Milstein Hall

  Programmet bjuder på violamusik från tidigt 1700-tal till tidigt 1900-…

 • French!

  - Nathan Milstein Hall

  Examenskonsert, kandidat klassisk musik.

 • Between you and me

  - Kungasalen, The Royal Hall

  Even Hembre’s Master exam concert in Percussion performance at KMH.

All concerts and events Subscribe to concert info