Projekten

The event has taken place

Studenterna vid institutionen för folkmusik presentera sina egna ensembleprojekt.

Studenterna som medverkar är från årskurs två.

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info