Upprepa, repa upp, veckla ut

The event has taken place
  • Fully booked!

Examenskonsert, master jazz

Efter tre år avslutar nu pianisten Isabell Gustafsson-Ny sina masterstudier på jazzinstitutionen. Genom improviserad experimentell musik utforskar hon relationen mellan upprepning och lyssning. Solomaterialet Upprepa, repa upp vecklas här ut i ensembleform och undersöker frågor som: Hur kan vi med hjälp av upprepning nå ett lyssnande bortom ljudens omedelbara klang, och hur vi kan skapa ett rum för att lyssna tillsammans och till varandra.

 Isabell Gustafsson-Ny – flygel
Mandus Almqvist – gitarr
Linnéa Talp – cello
Pelle Westlin – klarinett
Channa Riedel – röst

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info