Kvalitetsdag

Välkommen till Kungl. Musikhögskolans årliga kvalitetsdag.

När: Tisdag 4 juni 10.00-16.00
Var: Nathan Milsteinsalen

Kvalitetsdagen syftar bl.a. till erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor och riktar sig främst till undervisande personal men personal inom förvaltningen välkomnas.

Preliminärt schema för dagen:

Kl. 10.00-12.00 Rådet för likabehandling leder utbildning och diskussion på temat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

Kl. 12.00-13.00 Lunch i egen regi

Kl. 13.00-15.00 Programansvariga för de konstnärliga masterprogrammen presenterar tankar, idéer och upplägg kring forskningsförberedande innehåll i masterprogrammen med efterföljande diskussion.

Kl. 15.00-15.30 Fikapaus

Kl. 15.30-16.00 Sammanfattning och avslutande ord.

Relaterad kontakt