Alla nyheter

  • Medarbetarundersökningen är här

    Från och med idag kan du svara på årets medarbetarundersökning. Försök att svara innan den 13 februari. Din åsikt är värdefull!
  • Uppskattade konserter för barn

    Varje år genomför studenterna på kursen Scenisk gestaltning, på institutionen för klassisk musik, konserter för barn. Studenterna levandegör olika musikstycken i föreställningar där de spelar och visa...
  • Nya riktlinjer angående Covid-19

    Med anledning av den senaste tidens ökade smittspridning har KMH tagit fram nya riktlinjer för hur pandemin ska hanteras. Förhållningsreglerna gäller vid KMH från och med 10 januari 2022 till och med ...