Fasad, Valhallavägen.

KMH utreder lokalanvändning på Campus Valhallavägen

Styrelsen har beslutat att användningen av KMH:s lokaler ska ses över. Detta för att både spara på ekonomiska och ekologiska resurser. Tre arbetsgrupper har nu fått i uppdrag att undersöka vilka behov och möjligheter som finns. De ska sen ta fram förslag för hur KMH kan nyttja lokalytorna på ett effektivare sätt och samtidigt öka intäkterna för lokaluthyrning.

Kontorslokaler och Ridhuset

Allt fler medarbetare arbetar delvis på distans och det har medfört att många lokalytor stundvis står tomma och att kontorsarbetsplatserna i allt högre grad behöver anpassas efter hybridarbete. Ett sätt att spara pengar kan vara att frigöra ytor och hyra ut dem till en extern part, med målsättningen att inte försämra arbetsmiljön eller förutsättningarna för undervisning. En ytterligare målsättning är att hyra ut Ridhuset tillfälligt till en extern hyresgäst.

Fastighetschef Johan Lindquist har fått till uppgift att leda det övergripande arbetet med stöd av två arbetsgrupper. Den ena gruppen ska fokusera på att hitta förslag på vilka åtgärder vi kan vidta för att nyttja lokalerna på ett bättre och effektivare sätt. Den andra arbetsgruppen ska hitta förslag till kortsiktiga och långsiktiga intäkter för lokaluthyrning.

Arbetsgrupp för lokaleffektivisering:

 • Johan Lindquist
 • Andreas Goude
 • Anna Maria Koziomtzis
 • Elisabeth Smedberg
 • Elsy-Marie Tysk
 • Per-Henrik Holgersson
 • Marie Halling

Arbetsgrupp för uthyrning av lokalytor:

 • Elina Edblom
 • Peder Hofmann

Undervisnings- och konsertlokaler

Ytterligare en arbetsgrupp har bildats för att undersöka och ta fram förslag för hur vi kan använda våra undervisnings- och konsertlokaler på bästa sätt. Gruppen ska bland annat se över

 • hur lokalerna används
 • behovet av fasta övningsrum för särskilda grupper
 • utvärdera om lärarna har behov av en eventuell timbank för bokningar
 • behovet av övningslokaler för studenter som läser fristående kurser
 • hur vi kan undvika dubbelbokningar i TimeEdit.

Arbetsgrupp för effektivisering av undervisnings- och konsertlokaler:

 • Per Sjöberg
 • Sergio Duchens
 • Johan Lindquist
 • Leif Ottosson
 • Håkan Goohde
 • Peter Schyborger
 • Björg Ollén
 • Erik Lanninger
 • Peter Danemo
 • Jerry Adbo, studentrepresentant

Vad händer nu?

Lokalerna kommer fortsatt att användas som vanligt. När arbetsgrupperna presenterat möjliga lösningar och beslut tagits kommer arbetet gå vidare med att verkställa förslagen.

Då presenteras förslagen

Arbetsgruppen för lokaleffektivisering och arbetsgruppen för uthyrning av lokalytor ska redovisa sina slutgiltiga förslag med tillhörande riskbedömning för tillförordnad högskoledirektör senast 31 mars.

Arbetsgruppen för effektivisering av undervisnings- och konsertlokaler kommer att presentera sina förslag på åtgärder för akademicheferna och tillförordnad högskoledirektör senast den 15 mars.

Relaterad kontakt