Spela på Kulturnatt Stockholm

KMH kommer nu för fjärde gången att vara med på Kulturnatt Stockholm. 2022 var det drygt 2000 personer som gick på konserter, visningar och åt i Restaurang Oktav. Nu har du möjlighet att delta.

Så här blir Kulturnatten på KMH

  • Konsert med KMH Symfoniorkester i Kungasalen 18.00.
  • Minikonserter i foajén under hela kvällen.
  • Visningar och information om KMH och våra utbildningar.
  • Oktav håller öppet hela kvällen.

Vill du spela i foajén?

Alla genrer är välkomna. Klassiskt, folkmusik, jazz, pop eller vad du känner för. KMH kommer att rigga scenen med trummor, basförstärkare, gitarrförstärkare, Nord Stage, Bose-pinne och ett par mikrofoner. Självklart kan du även spela akustiskt. Det här är en chans att göra något du själv har lust till.

Programförslagen ska vara 20-30 minuter långa. Det behöver inte vara del av någon kurs - tänk fritt och kom med förslag. Skicka ett mejl till producent@kmh.se om du vill vara med.

Det utgår ingen ersättning för att vara med på Kulturnatten.

Vad är Kulturnatt?

Syftet med Kulturnatt Stockholm är att visa upp ett brett kulturliv, bidra till en ökad kännedom om kulturutbudet i Stockholm och göra det enklare för stockholmarna att stiga in i en värld man kanske inte alltid är så bekant med.

Evenemanget är ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms kulturliv.

Now you have the opportunity to play at Kulturnatt Stockholm Saturday april 22nd 2023!

KMH will now participate for the fourth time. In 2022, more than 2.000 people went to concerts, guided tours and had something to eat at Restaurant Oktav.

Kulturnatt at KMH

  • Concert with KMH Symphony Orchestra in Kungasalen 18.00.
  • Mini concerts in the foyer throughout the evening.
  • Guided tours and information about KMH and our education programmes and courses.
  • Restaurant Oktav is open all evening.

Do you want to play in the foyer?

All genres are welcome.

KMH rigs the stage with drums, bass amplifier, guitar amplifier, Nord Stage, Bose stick and a couple of microphones. Of course you can play acoustically as well.

This is a chance to do something outside the curriculum and it does not have to be part of a course. Think freely and make suggestions.

We want the program proposals to be 20-30 minutes long.

Send an email to producent@kmh.se and Per Sjöberg will set a program for the evening.

No compensation is paid for participating in Kulturnatt Stockholm.

What is Kulturnatt Stockholm?

The purpose of Kulturnatt Stockholm is to show a broad cultural life, contribute to an increased awareness of the cultural scene in Stockholm and make it easier for citizens of Stockholm to enter a world they may not always be familiar with.

The event is a collaboration between the City of Stockholm and Stockholm's cultural life.

Relaterad kontakt