Rektor Helena Wessman lämnar sitt uppdrag vid KMH

Helena Wessman avslutar sitt förordnande som rektor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm tidigare än planerat. I stället har hon fått ett nytt uppdrag som länsmusikchef för GotlandsMusiken med start den 1 november.

Helena Wessman tillträdde som rektor vid KMH den 5 juni 2019. Med drygt två år kvar på sitt förordnande avslutar rektor sitt förordnande för att i stället utveckla Gotlands musikliv.

Att lämna KMH var ett svårt beslut att fatta.

Under mina år på KMH har vi uträttat mycket, och mer finns att göra för att stärka KMH och därigenom ge framtidens musiker, lärare, musikskapare och forskare goda förutsättningar att utveckla musiklivet, säger Helena Wessman.

Som ny länsmusikchef kommer hon utveckla öns musikliv tillsammans med regionala aktörer och civilsamhället.

Mitt musikpolitiska engagemang på nationell nivå kvarstår. Jag kommer även framgent att verka för att stärka musikens utbildningskedja och för att generellt förbättra musiklivets villkor, säger Helena Wessman.

Förutsatt att regeringen beviljar mitt entledigande, så kommer den 31 oktober att bli min sista arbetsdag på KMH. Att samarbeta med er, alla kollegor och studenter, är stimulerande på alla vis. Jag kommer att sakna er mycket. Låt oss göra det bästa av de månader som är kvar.

Vad händer nu?

I höst startar arbetet för att rekrytera en ny rektor. Det är högskolestyrelsen som arbetar fram förslag till regeringen som därefter utser ny rektor. Lärare, övriga anställda och studenter kommer att involveras i processen.

Tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Aktivitet

29 juni 2023

KMH:s styrelse har ett första möte för att inleda diskussioner om arbetet med rekrytering av ny rektor.

29 juni 2023

Helena Wessman begär entledigande från anställningen som rektor.

7–8 september 2023

Styrelseinternat. Högskolestyrelsen fattar beslut om tillförordnad rektor samt om process för rekrytering av ny rektor.

31 oktober 2023

Helena Wessman avslutar sitt uppdrag på KMH.

Höst 2023

Rekryteringsprocess startar.

2024

Ny rektor utses av regeringen.