Privat donation till utbildningen vid Edsbergs slott

Edsberg Manor. CC-BY-SA: Holger Ellgaard 

En privat finansiär har beslutat sig för att donera 500 000 kronor till KMH:s kammarmusikutbildning vid Edsbergs slott för att kompensera för de ekonomiska nedskärningar som planerats kopplat till undervisningen.

– Vi är oerhört tacksamma för denna generösa donation till utbildningen vid Edsbergs slott och gläds åt att detta kommer studenterna till gagn redan kommande läsår, säger rektor Helena Wessman.

KMH gick med ett stort underskott 2022 och därför görs nu besparingar inom hela KMH, både på akademisidan och inom förvaltningen. Institutionen för klassisk musik, dit kammarmusikutbildningen vid Edsberg hör, behöver spara 1,5 miljoner kronor, varav 510.000 kr nu drabbar kammarmusikutbildningen vid Edsbergs slott.

– Detta understryker det faktum att högre musikutbildning idag är underfinansierad via statliga medel. Ersättningsbeloppet för utbildningsområdet musik motsvarar inte behoven inom högre musikutbildning efter många år av urholkning och eftersläpning, fortsätter Helena Wessman.