Foajén, Valhallavägen. 

Tillförordnad prorektor sökes

Den 1 november går nuvarande prorektor Johannes Landgren in som tillförordnad rektor till dess ny rektor är utsedd och kan påbörja uppdraget.

Styrelsen fattade den 8 september beslut om process för att utse en tillförordnad prorektor. Beslutet innebär följande:

Den som utses som tillförordnad prorektor bör komplettera rektor. Uppdraget är under begränsad tid.

Styrelsen uppdrar till prorektor, föreslagen tillförordnad rektor, Johannes Landgren att med hjälp av Högskoledirektören ta fram förslag till tillförordnad prorektor för beslut i styrelsen den 10 november 2023. Uppdraget som prorektor ska vara ett uppdrag inom anställning som lektor eller professor.

Förslaget ska förankras med personalorganisationer och studenter. Det bör finnas möjlighet för alla anställda som uppfyller kompetenskraven att anmäla intresse för uppdraget.

Högskolestyrelsen menar att det framgent är rimligt att tänka sig en omfattning på mellan 30 och 50%, och att detta överenskommes med blivande tillförordnad prorektor i enlighet med KMH:s behov och önskemål från den blivande prorektorn.

Uppdraget som prorektor ska löpa parallellt med tillförordnad rektors förordnande, dvs. från 2023-11-01 till dess ny ordinarie rektor utsetts.

Så skickar du din intresseanmälan

Intresseanmälningar för uppdraget ska innehålla en kort CV och motivering till varför du vill ta uppdraget. Intresseanmälan hanteras med fullständig sekretess och skickas till Johannes Landgren på johannes.landgren@kmh.se och Kersti Hedqvist på kersti.hedqvist@kmh.se.

De som lämnat in intresseanmälningar kommer att intervjuas någon av följande tider (ange gärna vilka tider du kan):

25 september kl. 9-14 med möjlighet också för kvällstid

26 september kl. 9-11 och kl. 13-17

29 september kl. 10-15

Relaterad kontakt