Johannes Landgren

Johannes Landgren tillträder som tillförordnad rektor 1 november

Regeringen har fattat beslut om att entlediga Helena Wessman från uppdraget som KMH:s rektor från och med den 1 november. Samtidigt beslutades att Johannes Landgren, professor i orgel vid Institutionen för klassisk musik, och tillika prorektor, utses till tillförordnad rektor från samma datum.

Jag vill gratulera Helena och önska lycka till med det nya uppdraget. Vi kommer att sakna dig, men gläds med dig åt nya utmaningar och en ny tillvaro på ditt kära Gotland. Det har varit ett sant nöje att få arbeta med dig och under din inspirerande ledning, hälsar Johannes Landgren.
Medan rekryteringsprocessen löper på kommer Johannes Landgren att tjänstgöra som tillförordnad rektor, tills en ny rektor finns på plats.

Musikens kraft har sällan behövts så mycket som nu. Med musikaliskt hantverk och konstnärskap i förening, och med full respekt för olika musikaliska uttryck och för varandras särart, står KMH för en musikalisk kraft där musik och konst inte är förpassade till något parentetiskt eller ornamentalt som man kan ha eller mista, utan en musikalisk urkraft; ett mäktigt flöde av musikaliska uttryck på fullaste allvar. Låt oss tillsammans fortsätta att bygga musik för framtiden!
Johannes kommer att tjänstgöra som tf. rektor på 100 procent och en rekryteringsprocess har dragit igång för att hitta en tf. prorektor som ska stödja honom i uppdraget.

Mitt fokus som tf. rektor är att vi ska kunna hålla ihop KMH med en tydlig riktning framåt. När det yttre trycket ökar i form av urgröpt ekonomi och ett hårdnande samhällsklimat är det viktigt att vi gemensamt riktar vår energi till att skapa och utveckla KMH:s roll i musiklivet. För det behöver vi arbetsro, dialog och levande visioner: för våra studenter, för musiken och för ett samhälle som mer än någonsin behöver allt det som KMH står för, förtydligar Johannes Landgren.