Henrik Frisk

Foto: Melina Hägglund

Henrik Frisk föreslås som tillförordnad prorektor

Johannes Landgren, nuvarande prorektor och från och med 1 november vikarierande rektor, kommer att föreslå högskolestyrelsen att fatta beslut om att utse professor Henrik Frisk till t f prorektor.

KMH:s styrelse förväntas fatta beslut om detta vid styrelsesammanträdet den 10 november. Fackliga förhandlingar har ägt rum.

Henrik Frisk tillträder som prorektor den 13 november. Uppdraget som prorektor löper parallellt med rektors förordnande, det vill säga tills dess att en ny ordinarie rektor är på plats.

Jag känner mig glad och hedrad över att få ta över som prorektor och ser fram emot att tillsammans med hela KMH få jobba med att göra vår utbildnings- och forskningsmiljö ännu bättre, säger Henrik Frisk.