En person skriver på en whiteboard

Seminarium för forskningsansökningar

Vill du söka extern forskningsfinansiering? Genom det här seminariet får du möjlighet att diskutera ditt projekt och får tips och råd inför ansökan.

Syftet med detta seminarium är att bistå de lärare och forskare på KMH som vill skriva en ansökan om externa medel. Detta kan vara ett större projekt till Vetenskapsrådet eller mindre projekt till andra finansiärer som Vinnova och KK-stiftelsen. I seminariet tittar vi på tidigare framgångsrika ansökningar, tekniker för att göra en projektbeskrivning så tydlig som möjligt samt, framför allt, diskuterar projekten i seminariet.

Även om tidslinjen är styrd av deadline i mars till just Vetenskapsrådets utlysning och utifrån tanken att det ska finnas en färdig ansökan i januari, så är det inget som hindrar att delta även om inlämning är tänkt senare än så.

Till en början är fyra tillfällen schemalagda. Seminariet leds av Henrik Frisk med inbjudna gäster.

  • 21 november 15:00–17:00: Diskutera utkast på idéer för en ansökan och formulera en sammanfattning.
  • 12 december 15:00–17:00: Första utkast på projektbeskrivningen.
  • 15 januari 15:00–17:00: Projektbeskrivningen klar.
  • 29 januari 15:00–17:00: Färdig ansökan.

Anmäl dig till Henrik Frisk, henrik.frisk@kmh.se

Relaterad kontakt