Campus Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström

Nu finns datum för 2024 års utlysningar hos VR!

Nu är datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar nästa år.

Nyheter:

Bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning. Öppen: 31 jan – 5 mars 2024

Syftet är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt, och söks av en konstellation av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt.

Projektbidrag inom konstnärlig forskning. Öppen: 31 jan – 5 mars 2024

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Internationell postdok inom konstnärlig forskning. 31 jan – 5 mars 2024

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt