Foto: Karsten Winegeart

Viktiga datum för lön, semester och ekonomi

December närmar sig. Du som timrapporterar, hanterar fakturor eller vill ha kostnadsersättning har några viktiga datum att hålla koll på. Både personalavdelningen och ekonomienheten är bemannade under mellandagarna för dig som behöver hjälp.

4 december för löneunderlag och reseräkningar

Du som tidrapporterar med blankett måste lämna in den till personalavdelningen senast 4 december för att komma med på decemberlönen. Det gäller

  • tidrapporter för tillfälligt anställda
  • tidrapporter för timavlönad lärare eller amanuens
  • övrigt lönematerial med godkännande och attest av akademichef eller avdelningschef.

Du som har reseräkning behöver också redovisa den i Primula senast 4 december för att få ersättningen utbetald med din lön i december. Originalkvitton lämnas i personalavdelningens postfack eller postkorgen i rum 1A505. Kvitton kan häftas på ett papper med ditt namn och ärendenummer. Originalkvitton ska alltid lämnas in, även om de finns inskannade i Primula.

8 december för semester

Ansök om semester i Primula senast 8 december om du ska vara ledig i jul.

11 december för faktureringsunderlag

Om du ska fakturera något för 2023 behöver rätt underlag lämnas till ekonomienheten senast 11 december.

18 december för ersättning mot egna utlägg (kostnadsersättning)

Lämna ifylld och attesterad blankett i ekonomienhetens postfack tillsammans med originalkvitton för att få kostnadsersättning utbetald före årsskiftet.

12 januari för attestering av inkomna fakturor

Fakturor som kommit in via Agresso EFH måste granskas och slutattesteras senast 12 januari.

Om du får fakturor över 26 250 kronor (exkl. moms) som avser 2023 är det mycket viktigt att du kontaktar ekonomienheten omedelbart i och med att det påverkar pågående bokslutsarbete. Fakturor under 26 250 kronor ska hanteras i vanlig ordning.

Frågor

För frågor om löneunderlag, semesteransökan och reseräkning, kontakta personalavdelningen@kmh.se.

För frågor om leverantörsfakturor, kostnadsersättning och fakturaunderlag, kontakta ekonomi@kmh.se.

Relaterad kontakt