Campus Valhallavägen och körsalen sett utifrån

Foto: Melina Hägglund

Rutin för tillfällig access till KMH:s lokaler

Nu finns en rutin för tillfällig access till KMH:s lokaler. Tillfällig access kan begäras för personer som enbart behöver tillträde under en eller några enstaka dagar.

Det kan exempelvis handla om gästföreläsare, enstaka gästande musiker eller dirigent vid konsert och uthyrning eller vid oplanerad händelse, som till exempel sjukdom hos ordinarie undervisande personal. Det kan även handla om gäster inbjudna av förvaltningspersonal.

Vem som kan anmäla behov av tillfällig access och hur det går till beskrivs i rutinen.

Relaterad kontakt