Årshjul för planering

Nu kan du se högskolans övergripande planering som så kallade årshjul. Med hjälp av ett planeringsverktyg har vi skapat två hjul, ett för hela KMH och ett för akademierna, där återkommande aktiviteter under ett kalenderår visas.

KMH:s årshjullänk till annan webbplats innehåller arbetsuppgifter av övergripande karaktär. Akademiernas årshjullänk till annan webbplats innehåller arbetsuppgifter uppdelat på funktionerna studierektor, KVF och akademichef.

Med ett bra planeringsstöd hoppas vi kunna undvika perioder när stora, arbetskrävande aktiviteter krockar.

Om KMH:s planering, uppföljning och kvalitetssäkring

Exempel på hur ett årshjul i verktyget Plandisc kan se ut.

Relaterad kontakt