KMH bidrar till att utveckla banbrytande teknologi

KMH deltar i ett Vinnova-finansierat projekt där man utvecklar banbrytande teknologi inom ljudöverföring. Med den här teknologin ska du kunna spela tillsammans med personer på distans utan fördröjning. Resultatet av projektet kan komma att bli revolutionerande för distansundervisning.

När Coronapandemin slog till behövde KMH snabbt ställa om till digital undervisning och då blev behovet tydligt – dagens digitala verktyg för online-möten och undervisning går inte att använda för ensemblespel eller en-till-en undervisning där student och lärare ska kunna spela tillsammans och interagera med varandra utan fördröjning.

Innovationsmyndigheten Vinnova utlyste tidigt under pandemin medel för ”Innovationer i krisens spår”. Elk Audio utvecklar en teknik för att musiker ska kunna spela med varandra på distans utan fördröjning. De ansökte om Vinnovamedel, men behövde en partner med ett tydligt behov av tekniken – och det blev KMH.

Hur ser upplägget ut på KMH, Professor Susanne Rosenberg som är ansvarig för projektet?

- Vi kommer att börja med att prova tekniken i två mindre scenarier under hösten: ett konstnärligt improvisationsprojekt, och två undervisningssituationer med en-till-en undervisning. I Folk Song Lab, hoppas vi kunna skapa ett virtuellt improvisationsrum, med oss fyra sångare både utanför och inne på KMH, genom att musicera tillsammans. Dessutom kommer två lärare, varav en tillhör riskgrupp, att kunna testa en-till-en undervisning. Det blir spännande att se om det genom tekniken kommer att tillföra mer kvalitet i undervisningssituationer.

Unik, prisvärd teknologi

Varför är den här tekniken så unik, Erik Metall, ljudtekniker på KMH?

- Att överföra ljud på distans med hjälp av internet har man kunnat göra länge, men har varit förenat med långa fördröjningar som gjort det omöjligt att vara kreativ och använda det på ett praktiskt sätt. Det som gör Elk Audios produkter unika är att de har en hårdvara och programvara som är enkel att använda, ger lägsta möjliga fördröjning av ljudet och samtidigt har väldigt hög ljudkvalitet.

- Som ljudtekniker med 35 års erfarenhet inom alla ljudtekniska grenar har jag sett och hört det mesta, och jag vågar säga att Elk Audio är världsledande med den här produkten. Prototypen är väldigt lovande, och jag tror att den färdiga produkten kommer att hålla väldigt hög klass till ett rimligt pris - något som alla musiker kan ha råd att äga, amatörer som professionella, fortsätter Erik.

KMH bidrar till utvecklingen

- Vi ska komma ihåg att produkten är under utveckling och att det inte är en lösning på höstens distansundervisning, men genom att delta i projektet hoppas vi på att vara med och utveckla en produkt som kan vara till stor nytta för KMH i framtiden, säger Emilie Lidgard, projektkoordinator på KMH.

Samlar data för egen forskning

- Det spännande med detta samarbetsprojekt är ju att Elk Audio vill ha vår feedback, våra idéer och tankar kring hur tekniken fungerar. Därför kommer vi också att hitta metoder för att fånga upp allt detta genom enklare enkäter, som kan vara användbart för Elk Audio, men vi kommer också att samla in data för egen del för att använda i ett mindre forskningsprojekt med fokus på konstnärlig process och kreativitet i kombination med distansteknik, fortsätter Susanne Rosenberg.

Ser stor potential i projektet

- Potentialen i vårt gemensamma projekt är stor: KMH kan bjuda in gästlärare från hela världen att hålla workshop och föreläsningar där det också blir möjligt att spela tillsammans. Vi kan göra konstnärliga och pedagogiska samarbeten med andra lärosäten, ensemble-repetitioner, individuella lektioner med hög kvalitet och så vidare. Jag skulle också vilja framhålla potentialen i ett gemensamt Vinnova-projekt som främjar samarbete mellan utvecklingsföretag och högskola med allt vad det innebär av undervisning och forskning, avslutar Susanne.

Tidplan för projektet:

Fas 1: tester med projektgruppen på KMH. Där ingår Folk Song Lab samt två lärare, varav en i riskgrupp och en på distans.

Fas 2: I slutet av oktober 2020 lanserar Elk Audio en ny hårdvara som projektgruppen ska få testa. Det är en betaversion med uppdaterat gränssnitt och videochat. Mot slutet av året kommer det bli bredare testning där lärare och studenter bjuds in att testa och bidra med respons till utvecklarna. Redan nu kan du anmäla intresse att delta. Maila emilie.lidgard@kmh.se

Fas 3 slutet Q2 2021: Projektet avslutas och rapporteras, eventuella forskningsresultat presenteras och produkten planeras att lanseras kommersiellt.


Relaterad kontakt