Orkestervecka med avstånd – så funkar det

Om vi hjälps åt så kommer vi kunna genomföra orkesterveckan utan ökad risk för smittspridning. Här beskriver vi ett antal åtgärder som alla medverkande behöver känna till och rätta sig efter.

Varje läsår genomförs fyra orkesterprojekt med KMH Symfoniorkester. Det är ett av de största projekt som genomförs inom kurs. Vecka 48 är det dags för läsårets andra orkestervecka.

– Eftersom det inte finns någon möjlighet att skjuta upp orkesterprojektet gör vi allt kan för att skapa en säker repetitionsperiod med socialt avstånd för studenter och anställda, säger Anna Maria Koziomtzis, akademichef.

Det enklaste – och det svåraste

Allra viktigast är fortfarande de allmänna och numera ordentligt söndertjatade riktlinjerna. Du måste i alla lägen tänka på att:

 • stanna hemma vid minsta symptom och när du är sjuk.
 • tvätta händerna ofta och noggrant, använd handsprit.
 • undvika kollektivtrafiken, åtminstone under rusningstid.
 • hålla avstånd.

Särskilt för medverkande i orkesterveckan

Orkestern repeterar under veckan 10.00-14.45, torsdag 9.30-14.15.

– Vi kommer att duka med ordentliga avstånd mellan alla musiker, både vid repetioner och konsert. Om det ska fungera är det superviktigt att vi inte flyttar runt stolar och notställ, säger Bosse Söderström, producent för KMH Symfoniorkester.

Uppackning vid repetitioner

Så många som möjligt måste också välja att packa upp och förvara instrumentfodralen någon annanstans än i och kring Kungasalen.

Om det verkligen inte är möjligt, välj att packa upp:

 • på balkong eller körläktare i Kungasalen.
 • i uppackningsrummet.
 • i korridoren bakom Kungasalen.

Uppackning vid konsert

Inför konserten kan du packa upp i Nathan Milsteinsalen från 17.30.

In i/ut ur Kungasalen

Håll avstånd vid in- och utgång. Under hela veckan är tre dörrar öppna för passage:

 • backstage höger.
 • backstage vänster.
 • nedre publikentré (mot Valhallavägen).

På scen

 • Respektera dukningen, flytta inte stolar och notställ.
 • Brass – ta hand om din egen valpmatta.

Temperatur och ventilation

All tilluft i Kungasalen kommer utifrån, ingen luft återanvänds. Luften omsätts cirka tre gångerper timme. Temperaturen kommer att höjas under orkesterveckan.

Om du har frågor

Kontakta gärna akademichef Anna Maria Koziomtzis om du har några tankar eller funderingar: 08-161012

Repetition i Kungasalen under förra orkesterveckan. Vi kommer att duka så att musikerna kan hålla en baslängds avstånd, både vid repetitioner och konsert.

Relaterad kontakt