Resultat från Arbetsmiljöenkät

Stort tack till alla som deltog i KMH:s enkät om arbetsmiljö under corona-pandemin. Era svar och bidrag på lösningar är oerhört värdefulla för den fortsatta situationen med distansarbete.

Sammanfattning av resultaten:

  • 69 % har besvarat enkäten
  • I stort sett har distansundervisning och hemarbete fungerat bra. Många (77 %) anser också att vissa saker till och med fungerat bättre.
  • Gott betyg till cheferna i organisationen samt hur KMH har kommunicerat under pandemin
  • Förbättringsområden (gäller inte alla): tekniken och ergonomin hemma samt olika sätt att koppla ifrån arbetet

Svar och kommentarer från enkät i Arbetsmiljö juni 2020PDF

Relaterad kontakt