Rumskapacitet under pandemin

På grund av den rådande pandemin har det tagits fram bestämmelser för hur många personer som samtidigt får vistas i våra rum och lärosalar.

Förteckning över vad som gäller för de olika lokalerna

När du bokar ett rum i TimeEdit går det också att se ”coronakapacitet” i informationsfältet.

----

Due to the ongoing pandemic, regulations have been drawn up regarding how many people that can be present in our different rooms.

List of what applies to the various rooms

When booking a room through TimeEdit you can also see “corona capacity” in the information field.