Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följer arbetets gång. Den ska följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall och arbeta för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

En arbetsmiljökommitté eller skyddskommitté ska enligt Arbetsmiljölagen finnas på alla arbetsplatser med över 50 anställda. Kommittén ska även hantera frågor kring studenters arbetsmiljö, och två studerandeskyddsombud ska finnas med.

Kommittén behandlar frågor som rör:

  • företagshälsovård
  • studenthälsovård
  • handlingsplaner
  • planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation
  • upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön
  • arbetsanpassning och rehabilitering.
Skriv tabellbeskrivning här

Arbetsmiljökommittén består av:

Ordförande

Helena Wessman, rektor

Vice ordförande


Sekreterare

Johanna Öhgren, personalhandläggare

Ledamot

Marcus Lindh, ST, huvudskyddsombud

Faustino Fernandez Fernandez, SEKO

Vakant

Student­representanter

Alicia Petersson

Felix Nordahl Björk

Skyddsombud & Skyddsområden 2022/2023

Huvudskyddsombud

Marcus Lindh

Skyddsombud/Område

Ann Malm, Biblioteket hus 3

Jan Adefelt, Hus 4

Anders Undelius, Kungasalen, Nathan, Lilla, svarta lådan, Bruna villan, Entrén

Mattias Sköld, Studios plan 1 KDM

Juhani Hemmilä, Studios plan 1 och MoM-salarna

Mattias Alldahl, Föreläsningssalar hus 1 plan 2 och Ljudenhetens lokaler

Faustino Fernandez, Lokalvårdens lokaler, städområden, personal

Anna Axelsson, Edsberg

Susan Yondt, MPS

VAKANT Övningsrum/undervisning hus 1

VAKANT Kontor hus 1 plan 5 + personal

Felix Nordahl Björk, student

Alicia Petersson, student

Minnesanteckningar AMK

Minnesanteckningar från Arbetsmiljökommiténs möten hittar du i Teams, KMH All personal.

Protokoll AMK (Teams) Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt