Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följer arbetets gång. Den ska följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall och arbeta för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

En arbetsmiljökommitté eller skyddskommitté ska enligt Arbetsmiljölagen finnas på alla arbetsplatser med över 50 anställda. Kommittén ska även hantera frågor kring studenters arbetsmiljö, och två studerandeskyddsombud ska finnas med.

Kommittén behandlar frågor som rör:

  • företagshälsovård
  • studenthälsovård
  • handlingsplaner
  • planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation
  • upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön
  • arbetsanpassning och rehabilitering.
Skriv tabellbeskrivning här

Arbetsmiljökommittén består av:

Ordförande

Helena Wessman, rektor

Vice ordförande


Sekreterare

Johanna Öhgren, personalhandläggare

Ledamot

Gun-Britt Gustafsson, SACO, huvudskyddsombud
Marcus Lindh, ST, huvudskyddsombud

Faustino Fernandez Fernandez, SEKO

Student­representanter

Alicia Petersson

Felix Nordahl Björk

Skyddsombud & Skyddsområden 2021/2022

Huvudskyddsombud

Marcus Lindh

Skyddsombud/Område

Ann Malm Biblioteket hus 3

Jan Adefelt Hus 4

Anders Undelius Kungasalen, Nathan, Lilla, svarta lådan, Bruna villan, Entrén

Mattias Sköld Studios plan 1 KDM

Juhani Hemmilä Studios plan 1 och MoM-salarna

Mattias Alldahl Föreläsningssalar hus 1 plan 2 och Ljudenhetens lokaler

Georg Öqvist Övningsrum/undervisning hus 1

VAKANT Kontor hus 1 plan 5 + personal

Faustino Fernandez Lokalvården, personal + ansvarsområden

Susan Yondt MPS

Felix Nordahl Björk, student

Alicia Petersson, student

Relaterad kontakt