Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följer arbetets gång. Den ska följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall och arbeta för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

En arbetsmiljökommitté eller skyddskommitté ska enligt Arbetsmiljölagen finnas på alla arbetsplatser med över 50 anställda. Kommittén ska även hantera frågor kring studenters arbetsmiljö, och två studerandeskyddsombud ska finnas med.

Kommittén behandlar frågor som rör:

  • företagshälsovård
  • studenthälsovård
  • handlingsplaner
  • planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation
  • upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön
  • arbetsanpassning och rehabilitering.
Skriv tabellbeskrivning här

Arbetsmiljökommittén består av:

Ordförande

Helena Wessman, rektor

Vice ordförande


Sekreterare

Karin Åhman, personalhandläggare

Ledamot

Gun-Britt Gustafsson, SACO, huvudskyddsombud
Marcus Lindh, ST, huvudskyddsombud

Faustino Fernandez Fernandez, SEKO

Student­representanter

Ida Hellsten

Felix Björk

Skyddsombud & Skyddsområden 2020/2021

Huvudskyddsombud
Gun-Britt Gustafsson
Marcus Lindh

Skyddsombud/Område
Ann Malm Biblioteket hus 3
Jan Adefelt Hus 4
Anders Undelius Kungasalen, Nathan, Lilla, svarta lådan, Bruna villan, Entrén
Mattias Sköld Studios plan 1 KDM
Juhani Hemmilä Studios plan 1 och MoM-salarna
Mattias Alldahl Föreläsningssalar hus 1 plan 2 och Ljudenhetens lokaler
Georg Öqvist Övningsrum/undervisning hus 1
VAKANT Kontor hus 1 plan 5 + personal
Faustino Fernandez Lokalvården, personal + ansvarsområden
Carin Zander Edsberg
Susan Yondt MPS

Anna Palm Student
Lovisa Örtenberg Student

Relaterad kontakt