Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden ska pröva frågor om disciplinansvar, avstängning och åtalsanmälan vid misstanke om tjänstefel. Nämnden prövar även frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning.

KMH:s personalansvarsnämnd består av rektor, som är ordförande, fackliga personalföreträdare samt tre ledamöter. De tre ledamöterna utses av KMH:s styrelse, och en av dem ska vara jurist. Nämnden har också en sekreterare, som utses högskoledirektören.

Ärenden som rör professorer och personer i verksledande ställning hanteras av Statens ansvarsnämnd.

Skriv tabellbeskrivning här

Personalansvarsnämnden består av:

Ordförande

Johannes Landgren, tf. rektor

Sekreterare

Gabriella Civalero, personalchef

Ledamot

Mats Widlund, lärarrepresentant

Lena Adamson, docent

Vakant ledamot

Fackliga personalföreträdare

Johanna Roll, OFR/LF

Vakant, OFR/ST

Vakant, SACO

Relaterad kontakt