Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden är direkt underställd rektor. Här hanteras ärenden om anställningar som professor och lektor. Efter beredning ger lärarförslagsnämnden förslag till rektor rörande vem som ska anställas eller befordras inom sin anställning.

Lärarförslagsnämnden rapporterar regelbundet till UF-nämnden, som även beslutar om dess sammansättning.

Skriv tabellbeskrivning här

Lärarförslagsnämnden består av:

Ordförande

Eva Nivbrant Wedin

Vice ordförande

Jan-Olof Gullö

Sekreterare

Magnus Dyberg

Ledamöter

Ronny Lindeborg

Cecilia Zilliacus

Studentrepresentant

Joline Granath

Relaterad kontakt