Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden är direkt underställd rektor. Här hanteras ärenden om anställningar som professor och lektor. Efter beredning ger lärarförslagsnämnden förslag till rektor rörande vem som ska anställas eller befordras inom sin anställning.

Lärarförslagsnämnden består av:

Ordförande

Eva Nivbrant Wedin

Vice ordförande

Jan-Olof Gullö

Sekreterare

Magnus Dyberg

Ledamöter

Ronny Lindeborg

Cecilia Zilliacus

Studentrepresentant

Tuva Trygged Iko

Relaterad kontakt