Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden är direkt underställd rektor. Här hanteras ärenden om anställningar som professor och lektor. Efter beredning ger lärarförslagsnämnden förslag till rektor rörande vem som ska anställas eller befordras inom sin anställning.

Lärarförslagsnämnden består av:

Ordförande

Eva Nivbrant Wedin, professor

Vice ordförande

David Thyrén, lektor

Sekreterare

Magnus Dyberg

Ledamöter

Joakim Milder, professor

Åsa Bäverstam, lektor

Studentrepresentant

Pontus Hummelman
Suppleant, vakant

Relaterad kontakt