Campus från Valhallavägen

Råd för donationer och sponsring

Rådet ska bland annat verka för uppbyggandet av såväl lång- som kortsiktiga relationer mellan KMH och aktörer i det omgivande samhället gällande extern bidragsfinansiering, det vill säga sponsring och donationer.

Rådets sammansättning:

  • Kersti Hedqvist (ordförande), högskoledirektör
  • Peter Norman, representant för högskolestyrelsen
  • Bo Westman, Akademin för folkmusik, jazz & musik- och medieproduktion
  • Peder Hofmann, Samverkansavdelningen

Relaterad kontakt