Råd för donationer och sponsring

Rådet ska bland annat verka för uppbyggandet av såväl lång- som kortsiktiga relationer mellan KMH och aktörer i det omgivande samhället gällande extern bidragsfinansiering, det vill säga sponsring och donationer.

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Staffan Scheja

Sekreterare

Peder Hofmann, Senior rådgivare på samverkansavdelningen

Representanter högskolestyrelsen


Peter Norman, ordförande för högskolestyrelsen

Ledamöter

Bo Westman, Akademichef, Lektor musik och mediaproduktion på akademin för folkmusik, jazz & musik- och medieproduktion


Marie Halling, Chef på samverkansavdelningenRelaterad kontakt