Råd för donationer och sponsring

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Staffan Scheja

Sekreterare

-

Representanter högskolestyrelsen

Marie Halling, Chef på samverkansavdelningen
Per Norman

Ledamöter

Bo Westman, Akademichef, Lektor musik och mediaproduktion på akademin för folkmusik, jazz & musik- och medieproduktion

Peder Hofmann, Senior rådgivare på samverkansavdelningen

 

 

Relaterad kontakt