Råd för donationer och sponsring

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Staffan Scheja

Sekreterare

Peder Hofmann, Senior rådgivare på samverkansavdelningen

Representanter högskolestyrelsen


Peter Norman

Ledamöter

Bo Westman, Akademichef, Lektor musik och mediaproduktion på akademin för folkmusik, jazz & musik- och medieproduktion


Marie Halling, Chef på samverkansavdelningenRelaterad kontakt