Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden, UF-nämnden, ska kvalitetssäkra och planera KMH:s utbildning och forskning. UF-nämnden beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärlig och vetenskaplig forskning vid högskolan.

Utbildnings- och forskningsnämnden är ett organ under rektor, vars befogenheter grundar sig på delegation från rektor. Arbetet inom nämnden utgår från den legala plattformen för all utbildning och forskning, på KMH och andra högskolor, som består av högskolelagen, högskoleförordningen och European Standards and Guidelines.

Nämndens uppgift är att, inom de strategiska och i övrigt övergripande ramar som beslutas av högskolestyrelse och rektor, ansvara för planeringen av och kvaliteten i utbildning och forskning.

UF-nämnden kallas ibland UFN, men ska inte förväxlas med UFA, Utbildnings- och forskningsavdelningen. UFA är en strategisk och administrativ stödfunktion för bland annat UF-nämnden.

Kort om UFA

Beslutsbefogenhet

Utbildnings- och forskningsnämndens beslutsbefogenheter för utbildning innefattar:

  • inrättande av program,
  • fastställande av utbildningsplaner för program på eget initiativ eller efter förslag från akademichef,
  • inrättande av kurs,
  • fastställande av kursplan,
  • riktlinjer för kursvärderingar och uppföljning av resultaten av dessa,
  • behörighetskrav och urvalsgrund/er för tillträde till kurs eller program,
  • inrättande av antagningsprov inför ansökan till Universitets- och högskolerådet,
  • inkomma med förslag till högskolestyrelsen avseende antagningsordning.

Sammansättning

Utbildnings- och forskningsnämndens lärarrepresentanter ska vara konstnärligt eller vetenskapligt kompetenta, det vill säga inneha anställning som professor, lektor eller biträdande lektor vid KMH.

Rektor utser nämndens ledamöter som representerar lärarna, efter val som skett inom valförsamlingen, se KMH:s valordning Pdf, 245.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Inför förslag till ordförande och vice ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden ska valberedningen samråda med rektor.

För mer information se KMH:s arbetsordning Pdf, 446.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Skriv tabellbeskrivning här

Funktion

Namn

OrdförandeHenrik Frisk, professor
Vice ordförandeEva Bojner Horwitz, professor
Ledamöter

Sven Ahlbäck, professor

Åsa Bäverstam, lektor
Erkki Huovinen, professor

Klas Nevrin, lektor

Studentrepresentanter

Arne Björk
Teo Hillberg
Elsa Johansson Torstensson, suppleant

Sekreterare

Charlotte Göransson, se kontaktuppgifter nedan

Relaterad kontakt