Röd brevlåda märkt "Post".

Foto: Bundo Kim

Ny uppdelning av studenternas postfack

För att bättre nyttja utrymmet vid postfacken, delar du som student nu postfack med övriga studenter vid din akademi. Postfacken är uppdelade per akademi och i alfabetisk ordning där intern post till studenter kan läggas.

Postfacken finns i korridoren mellan lamell A och B på entréplan. Du når korridoren via internservice eller via Erling-Perssonatriet vid Oktav.

Post, postfack och skåp