Ryggsäck. Foto:Luis Quintero

Polisens beslut om väskförbud omfattar inte KMH

Från och med igår har polisen infört väskförbud på större offentliga evenemang. Anledningen är det förhöjda säkerhetsläget. KMH är ingen offentlig plats och omfattas därför inte av väskförbudet.

Utifrån det rådande läget i samhället och att terrorhotnivån ligger på en fyra har Polismyndigheten fattat beslut om ett totalt väskförbud på större evenemang i Sverige. Det betyder att besökare inte får ta med sig väskor till konserter, festivaler och idrottsevenemang som är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga.

KMH:s lokaler är inte en allmän plats och våra konserter är en del av utbildningen. Det innebär att konserterna inte är tillståndspliktiga och därför inte omfattas av väskförbudet. Under rådande omständigheter uppmanar vi ändå våra besökare att inte ha med sig skrymmande väskor.

KMH ska vara en säker plats för studenter och besökare

Det är viktigt för oss att KMH är en säker plats för studenter, medarbetare och besökare. Även kom KMH inte omfattas av väskförbudet arbetar vi kontinuerligt för att förbättra och säkerställa säkerheten i våra lokaler.

Om du ser något misstänkt på campus

Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på campus. Om något händer som gör dig orolig eller upplever en incident finns vi här för att hjälpa dig. Du kan både mejla internservice@kmh.se och tillbud@kmh.se eller ringa 08-572 10 801 alt. 08-572 10 802.

Vid pågående brott ska du alltid ringa Polisen 112.