Röd brevlåda märkt "Post".

Ny faktureringsadress

KMH har fått en ny faktureringsadress. Meddela dina leverantörer om ändringen för att undvika fördröjning i hanteringen.

Vår leverantör av elektronisk fakturahantering har bytt underleverantör för skanning av pappersfakturor. Därför har vi fått en ny faktureringsadress:

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Ecit2021001215
Box 7016
831 07 Östersund

Fakturor som postas till den gamla adressen kommer att eftersändas till den nya faktureringsadressen, men på grund av eftersändningen blir det viss tidsfördröjning.

Inför bokslutet är det viktigt att vi får in fakturorna så fort som möjligt och därför ber vi dig omgående meddela dina leverantörer om den nya adressen.

Observera att KMH i första hand vill få in fakturor elektroniskt och därför vill vi helst undvika pappersfakturor.

Att fakturera KMH