Campus från Valhallavägen

Nya regler för läkemedelsersättning

Från den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser enligt Villkorsavtalet 12 kap. 7§ för hantering av läkemedelsförmåner. Ersättning för ett års läkemedelskostnader betalas nu ut vid ett tillfälle.

Begäran om ersättning för hela året ska ske sammanhållet vid ett tillfälle, senast i januari året efter det kalenderår som kostnaderna uppkommit.

För att få ersättning för läkemedel du tar ut under 2024, behöver du alltså registrera ett ärende i Primula senast 31 januari 2025. Du styrker dina kostnader med ett registerutdrag från eHälsomyndighetens högkostnadsdatabas.

De nya bestämmelserna gäller endast kostnader för läkemedel. Sjukvårdskostnader hanteras på samma sätt som tidigare.

Så här begär du ersättning för läkemedelskostnader

Relaterad kontakt