Tillbaka till sökning

Anna Backman Bister

Lektor arbetsplatsförlagt lärande på inst. för musik, pedagogik & samhälle

E-post
anna.backman-bister@kmh.se
Telefon
08-572 10 829

Om mig

Jag är utbildad lärare i musik och svenska, och har arbetat som musiklärare i 19 år; på estetiska programmet, på grundskola och på grundsärskola. Jag är disputerad i musikpedagogik med fokus på individanpassning i ensemblespel och är lektor i arbetsplatsförlagt lärande på inst. för musik, pedagogik & samhälle på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, samt musiklärare i grundsärskola.

Sedan 2020 har jag också studerat specialpedagogik, och kommer ta examen som Speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning i juni 2023. Specialområde både i praktik och forskning är specialpedagogisk ämnesdidaktik i musik.

Min avhandling skrev jag praktiknära, och därför är jag projektledare för KMH:s arbete med ULF-projektet. Praktiknära forskning, och samverkan mellan skola och akademi står mig väldigt nära.