Ny vision för KMH beslutad av styrelsen

Campus från Valhallavägen. Foto: Åke E:son Lundman

Nu har KMH:s styrelse beslutat om den nya visionen och strategin för 2021-2026. Det har föregåtts av ett omfattande arbete där stora delar av verksamheten bidragit genom SWOT-analyser och grupparbeten. Nu är visionen bestämd: Musik för människan och framtiden och strategin för 2021-2026 antagen.

Vår vision ska leda oss i den riktning vi vill sträva emot i ett långsiktigt perspektiv. Till grund ligger våra värderingar: Kompetens – kreativitet – engagemang

För att konkretisera visionen finns strategier för att systematiskt möta förväntningar, behov och utmaningar. Vision, värdegrund och strategier blir sedan utgångspunkt för akademiernas, utbildnings- och forskningsnämndens samt förvaltningens verksamhetsplaner.

Rektor Helena Wessman säger:

- Jag är glad och stolt över att vi gemensamt tagit ut riktningen för KMH kommande sex år. Ett stort ”tillsammans” genomsyrar skrivningarna. Det är genom samverkan och samordning vi ska åstadkomma förändring. Alla ska inte göra allt på samma sätt – KMH:s brokighet är en styrka – utan det handlar om att tillvarata alla krafter.

Relaterad kontakt