Utskrifter, PaperCut

Varje student har ett utskriftskonto som kopplas till passerkortet. Du fyller på ditt utskriftskonto i tjänsten PaperCut utskriftsportal. Du måste vara ansluten till KMH:s nätverk för att kunna använda PaperCut.

Kom ihåg att du måste vara ansluten till KMH:s nätverk för att kunna skriva ut.

PaperCut utskriftsportal Länk till annan webbplats.

Här finns skrivare för studenter

Hus 1, glashuset

1E115

1C301

Hus 3, biblioteket

3219

Hus 4, det vita huset

4245

4347

4548

Så skriver du ut

OBS! Du måste vara ansluten till KMH:s nätverk när du ska använda skrivarna

När du har valt "Skriv ut" på datorn finns utskriften lagrad i tre dygn innan den tas det bort från servern. Använd ditt personliga passerkort för att hämta ut dina utskrifter från en av skrivarna ovan.

Första gången

Första gången du skriver ut kan passerkortet behöva kopplas till ditt utskriftskonto. Skrivaren ger dig tydliga instruktioner för hur du gör för att associera ditt kort med ditt skrivarkonto. Se nedan för mer information om hur du fyller på och hanterar ditt utskriftskonto.

När ditt passerkort är kopplat till ditt utskriftskonto, så behöver du bara dra passerkortet framför en kortläsare på skrivaren. Kortet låser då upp skrivaren och du kan skriva ut ditt material, eller välja att avbryta utskriften.

Nytt passerkort eller lånepasserkort

Om du byter passerkort måste du koppla det nya kortet till ditt utskriftskonto.

Om du har ett lånepasserkort kan du logga in manuellt på skrivarens manöverpanel för att låsa upp utskriftskontot och skriva ut dokumenten. Du kan också använda klienten PaperCut, se mer nedan, för att pusha ut utskriften till en viss skrivare. Då skrivs dokumentet ut direkt utan inloggning på skrivaren.

Priser för utskrifter

Ladda ditt utskriftskonto

Ditt passerkort är kopplat till ett personligt utskriftskonto, och kan laddas med pengar för utskrifter och kopiering.

  1. Surfa till PaperCut utskriftsportal Länk till annan webbplats.. Du kommer bara åt portalen när du är ansluten till KMH:s nätverk.
  2. Logga in med ditt KMH-konto.
  3. Välj Dibs Payment.
  4. Välj belopp, 50, 100 eller 200 kronor, och klicka på Fortsätt.
  5. Slutför transaktionen enligt instruktion.

Insatt belopp återbetalas ej.

Priser

Du ser på skrivaren vad utskriften kommer att kosta. När du valt att skriva ut dras pengarna från utskriftskontot.

Skriv tabellbeskrivning här

Svart/vitt

Färg

A4, enkelsidigt 0,65 kr

A4, enkelsidigt 1,30 kr

A4, dubbelsidigt 1,20 kr

A4, dubbelsidigt 2,50 kr

A3, enkelsidigt 1,30 kr

A3, enkelsidigt 2,60 kr

A3, dubbelsidigt 2,50 kr

A3, dubbelsidigt 5,00 kr

Om PaperCut

Studentdatorer finns på flera platser på KMH, bland annat i biblioteket och i datorsalar. På dessa ska det finnas en PaperCut-klient (PCClient) installerad för att underlätta utskriftskontrollen och kommunikationen mellan användaren och utskriftsjobbet. Där kan du direkt se ditt saldo och även snabbt felanmäla ärenden till Helpdesk. Klienten har även en direktlänk till ditt personliga utskriftskonto.

Om PaperCut saknas eller om den är installerad men inte startad, kan det hända att en utskrift inte accepteras av den mottagande servern.

I nätverket finns det ett antal olika KMH-skrivare, som agerar mottagare för alla olika typer av utskrifter för studenter.

Varje färdigt utskriftsjobb som skickas till servern kommer aktivera ett meddelande som öppnas i Paper Cut-klienten. Meddelandet är ditt kvitto på att servern tagit emot utskriftsjobbet.

Du kan avbryta utskrifterna genom att logga in på PaperCut-klienten på datorn. Du kan även att avbryta utskriften direkt vid skrivarna.

Privat dator

Från privat dator kan du bara skriva ut dokument i Office- eller PDF-format. Du använder PaperCut även för detta och du behöver följa en särskild instruktion för webbutskrifter.

Fel på skrivare

Alla problem med skrivare och utskrifter felanmäler du genom att mejla helpdesk@kmh.se. Kom ihåg att ange skrivarens rumsnummer.

Relaterad kontakt