Finn Loxbo, gitarr

Evenemanget har ägt rum
 • Fullbokat!

Examenskonsert, master jazz.

I sitt masterarbete har Finn Loxbo tillsammans med ensemblen Kommun undersökt hur olika typer av samspel och cyklicitet kan stå till grund för en musik som uppehåller sig i spänningen mellan upplevelsen av cirkulär tid; ett utdraget nu, och de förväntningar som inryms i vår linjära tidsuppfattning. I spänningen mellan individens egna linjer och kollektivets gemensamma meningskapande. En musik där varje ljud är lika viktigt, där varje musikaliskt fragment som varje enskild musiker gör är ämnat att vara så befriat som möjligt från ett idiomatiskt ramverk, vilket gör att det inte längre är betydelsebärande. Ett ljud blir istället till någonting konkret i sig själv, ett "rent" ljud. Som sådant är det inte bundet till ett musikaliskt konventionellt språk och erbjuder sig därmed i högre grad som en sorts universell pusselbit eller byggsten, lika mycket bärande som utsmyckande. Musiken tar avstamp i ett kollektivt improviserande av fraser som uppstår fördelade över akustisk stålsträngad gitarr, flygel, kontrabas och slagverk. Kvällen till ära utökas instrumenteringen med fiol och cello.

Anna Lindal - fiol
Leo Svensson Sander - cello
Lisa Ullén - flygel
Vilhelm Bromander - kontrabas
Ryan Packard - slagverk
Finn Loxbo - gitarr

Foto av Erik Viklund

Kommande evenemang och konserter

 • Carmen för två!

  - Nathan Milsteinsalen

  Varmt välkomna till en eftermiddagskonsert med Kevin Huang och Erik La…

 • Libravoice After Work

  - Foajén

  Välkomna till Libravoice After Work på Kungl. Musikhögskolan.

 • Friden&Friends

  - Lilla salen

  Med röst som källvatten, examenskonsert Musikproduktion.

 • Upprepa, repa upp, veckla ut

  - Nathan Milsteinsalen

  Examenskonsert, master jazz

Alla konserter och evenemang Beställ konsertinfo