Tillbaka till sökning

Mikael Persson

Lektor på inst. för musik, pedagogik & samhälle

Om mig

Jag är projektledare för projekt Libravoice, en satning från KMH för att stärka kulturens roll på Järvafältets grundskolor och är ett samverkansprojekt med såväl kulturskola som Dans i skolan. Jag är vidare också delaktig i KMHs satsning för praktiknära forskning inom den statliga satningen ULF, Utveckling Lärande och Forskning. I min forskning studerar jag främst olika interaktionsmönster i syfte att belysa frågor gällande makt, normkritik, integration, jämställdhet i olika undervisningskontexter.