Alla nyheter

  • Ridhuset vid Kungl. Musikhögskolan blir konserthall

    2016 stod Kungl. Musikhögskolans nya campus klart. Ett nytt musikcentrum hade skapats för såväl studenter, lärare och allmänhet med ambitionen att bli en central mötesplats för musik, konstnärlig utbi...
  • Programöverskridande musikprojekt på KMH

    Karin Malm läser första året klassisk sång på KMH och är även hjärnan bakom musikprojektet ”Greenery”, ett musikalbum i videoformat inspelat på musikhögskolan med 14 studenter från olika program.

Relaterad kontakt