Mattias Sköld på scen under sin disputation på avhandlingen "Sound notation: The visual representation of sound for composition and analysis".

Historisk disputation med doktorand från KTH och KMH

En historisk händelse. Idag disputerade Mattias Sköld på avhandlingen "Sound notation: The visual representation of sound for composition and analysis". Han är den första av fem doktorander från KMH som disputerar hos KTH.

Samarbete inom både forskning och utbildning mellan KTH och KMH är en strategisk och viktig förutsättning för att skapa innovation inom området Sound and Music Computing. Mattias Skölds avhandling är den första inom samarbetet och är ett lysande exempel av vad det är möjligt att åstadkomma, säger Roberto Bresin, handledare på KTH.

I sin forskning vill Mattias Sköld utveckla det traditionella notationssystemet så de elektroniska ljuden får plats tillsammans med de akustiska. Samarbetet mellan båda lärosätena ger forskningen helt unika förutsättningar där musik och teknik får finnas parallellt.

KMH och KTH:s samarbete sträcker sig många decennier tillbaka men denna disputation är en viktig milstolpe. Den visar på hur samarbetet stärkts över åren och på hur kunskapsutveckling stimuleras genom nya möten, säger Henrik Frisk, handledare på KMH.

Relaterad kontakt