Rektor Helena Wessman. Foto: Melina Hägglund

Helena Wessman slutar som rektor vid KMH

Rektor Helena Wessman har fått ett nytt uppdrag som länsmusikchef för GotlandsMusiken. Därmed avslutar hon sitt förordnande som rektor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm tidigare än planerat.

Helena Wessman kommer att begära entledigande från sin anställning som rektor och preliminärt börjar hon sin tjänst på GotlandsMusiken den 1 november.

Beslutet att lämna KMH var svårt att fatta. KMH fyller en viktig funktion och bärs upp av fantastiska medarbetare och engagerade studenter. Men denna möjlighet till ännu ett betydelsefullt uppdrag ville jag inte missa. Jag är mycket glad och stolt över att ha fått förtroendet att som länsmusikchef utveckla Gotlands musikliv utifrån ö-samhällets unika förutsättningar, säger Helena Wessman.

I höst startar arbetet för att rekrytera en ny rektor. Det är högskolestyrelsen som arbetar fram ett förslag till regeringen som därefter utser ny rektor. Lärare, övriga anställda och studenter kommer att involveras i processen.

Förutom att föreslå hur rekryteringsprocessen ska gå till har högskolestyrelsen också i uppdrag att fatta beslut om en tillförordnad rektor, vilket de förväntas göra vid styrelsemötet den 8 september.