Dansar i solnedgången på en äng

Foto: Jackson David

Musik, konst och dans får studenter och lärare att må bättre

Genom ett tiostegsprogram med olika konstnärliga inslag kan utmattade elever och lärare minska stress och öka sitt välbefinnande, visar en ny forskningsrapport från KMH.

Ett konstbaserat tiostegsprogram har utvecklats och kliniskt testats tack vare ett europeiskt samarbete. Forskare från KMH, har använt programmet för att hjälpa utmattade studenter och lärare att hantera stress. I programmet går kroppsmedvetenhet och stresshantering hand i hand.

Studenter fick under ett antal sessioner göra övningar för att skapa större medvetenhet kring deras egna kroppar, rörelser och känslor. Vi såg att det skapade bättre medvetenhet om det egna välbefinnande och förbättrade avläsningen av tidiga varningssignaler på stress, säger Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa på KMH, programmets upphovsman.

Vi gjorde även våra undersökningar på lärare, och programmet är utvecklat så att det enkelt ska kunna inkluderas i läroplanen. Vi hoppas på att fler skolor ska ha möjlighet att väva in program av det här slaget i undervisningen och på så vis öka långsiktigt välmående, fortsätter Eva Bojner Horwitz.

Forskarna har även gjort en historisk litteraturgenomgång för att lära av historiska perspektiv.

Det är meningsfullt att granska historien eftersom stress inte är något nytt fenomen. Våra förfäder tolkade in andra sorts signaler på stress men då inte bara som ohälsa. Genom att titta med moderna glasögon på historien kan vi idag bättre stödja och förstå personers mentala och fysiska hälsa, säger David Thyrén, lektor i musik och samhälle på KMH.

Relaterad kontakt