Tre personer spelar congas

Foto: Melina Hägglund

Dialog ger bättre musikundervisning

Genom att rikta uppmärksamheten mot dialogen mellan lärare och elever i klassrummet, kan skolans musikundervisning bli ännu bättre.

Det här visar en ny forskningssammanställning från Skolforskningsinstitutet. Bland de utvalda studierna i sammanställningen ingår forskning från KMH.

Bland de 14 utvalda studierna som ingår i forskningssammanställningen finns några återkommande budskap. Avgörande för elevers lärande i musik är betydelsen av inramning, att ta elevens perspektiv, att stötta elevernas lärande och att översätta mellan musiken och olika representationsformer. Dessa aspekter kan hjälpa till att analysera, förstå, och vid behov, förändra musikundervisningen.

Två av studierna som valts ut till sammanställningen är gjorda av Anna Backman Bister, lektor i arbetsplatsförlagt lärande, och Annika Falthin, lektor i musikpedagogik, vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle på KMH.

Jag tycker det är mycket roligt att denna sammanställning adresserar flera svårigheter som framkommit i tidigare utvärderingar av musikämnet i grundskolan, säger Anna Backman Bister. Det är positivt att inramningen av undervisningen och vikten av att ta elevens perspektiv lyfts fram. Det öppnar för en bred och inkluderande musikundervisning, men där eleverna ändå inte lämnas i sticket.

Det är också bra att sammanställningen är så nära praktiken, säger Annika Falthin. Bland annat med konkreta exempel på hur lärare kan använda olika representationsformer, som bildspråk, gester eller ramsor, för att möjliggöra lärande och musicerande i blandade grupper.

Relaterad kontakt