Foto: Per Kristiansen

Att hålla ihop KMH med en tydlig riktning framåt – nya rektorns fokus

Idag tillträder Johannes Landgren som vikarierande rektor. Med bakgrund som professor i orgel och stor erfarenhet inom musiklivet, kommer han att axla rollen tillförordnad rektor tills en ny rektor finns på plats på KMH.

Sedan 2019 har Helena Wessman ansvarat och styrt verksamheten på KMH som högskolans rektor. Nu när hon går vidare som länsmusikchef för GotlandsMusiken har regeringen utsett Johannes Landgren som tillförordnad rektor.

Mitt fokus som tillförordnad rektor är att vi ska hålla ihop KMH med en tydlig riktning framåt. När det yttre trycket ökar i form av urgröpt ekonomi och ett hårdnande samhällsklimat är det viktigt att vi gemensamt riktar vår energi till att förnya och utveckla KMH:s roll i musiklivet, säger Johannes Landgren.

För det behöver vi arbetsro, dialog och levande visioner: för våra studenter, för musiken och för ett samhälle som mer än någonsin behöver allt det som KMH står för, fortsätter Johannes Landgren.

Fram till den 10 november går det att söka tjänsten som KMH:s nya rektor.

Det är ett stort och viktigt uppdrag. Som rektor på KMH är du både myndighetschef och KMH:s högsta akademiska företrädare. Därför är det viktigt att vi hittar en person som både är förankrad i musikområdet med förståelse för musikutövarens villkor och utmaningar och samtidigt är en kvalificerad ledare som främjar en god arbetsmiljö och kan leda KMH i takt med framtidens och samhällets utveckling, säger Johannes Landgren.

Relaterad kontakt