Forskare berättar på scen om vad som händer i hjärnan när vi lyssnar på musik

Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa på KMH

Innovation och samarbete i fokus under forskningsdagarna

KMH har ambitionen att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö i musik, på både konstnärlig och vetenskaplig grund. De båda kan korsbefruktas, men också bidra var för sig till att förbättra såväl människors hälsa och välbefinnande som utveckla nya tekniska lösningar.

Under KMH Research Week fick vi flera exempel på detta, när forskare, studenter, alumner och externa partners samlades för att ge en unik inblick i tankeväckande idéer, forskningsresultat och samarbetsmöjligheter. Här fanns både bredd och djup, både överblick och spetskompetens.

KMH:s forskare gläntade på dörrar till orörd musikalisk mark, där expertis och upptäckarglädje leder till värdefulla insikter och möjligheter.

Har du exempelvis upplevt musiken genom både din syn och hörsel? Eller tänkt på att vi som människor upplever toner på olika sätt?

Ett återkommande tema var värdet av att kombinera olika kompetenser för att nå nya resultat. Historien, samtiden och framtiden. Stabilitet och flexibilitet. Konstnärlighet och pedagogik. Musik och dans. Ljud och bild. Teknik och hantverk. Intuition och analys. Kontrasterna kompletterar varandra och leder till innovation.

Forskning bedrivs såväl inom KMH som tillsammans med företag och andra aktörer i samhället. De externa projekten bidrar till att utveckla forskningsmiljön och stärka studenternas position på marknaden. Samtidigt för de in musiken i samhället och gör den tillgänglig för en större allmänhet. Här finns fantastisk potential att undersöka nya vägar för musik, berika platser och tillföra konstnärligt värde i oprövade sammanhang.

Inom den närmaste tiden kommer du att få en kort presentation av några aktuella forskningsprojekt.

Forskningsdagarna blev en spännande illustration av KMH:s vision: Musik för människan och framtiden.

Läs mer om KMH:s forskningsprojekt.

Relaterad kontakt