Lyssnar på musik i offentlig plats

Foto: Andrea Piacquadio

Musik kan underlätta vardagen för människor med autism – och förvärra

Bussen, klassrummet eller matbutiken. Alla dessa platser kan vara utmanande för personer med autism. Ny forskning visar att musik kan användas för att bättre kunna hantera känslor samt anpassa sig till och klara av olika platser. Men, musiken kan även förvärra dessa upplevelser.

Doktoranden Kaja Korošec har hon undersökt vad musik har för inverkan hos människor med autism. Resultaten visar att musik kan underlätta enkla vardagliga saker som att åka buss men också att hantera känslor och existentiella frågor.

I de riktigt kritiska fallen så kan det handla om personen vill fortsätta leva eller ej, säger Kaja Korošec doktorand på KMH och Karolinska institutet. Musik kan fundera som ett verktyg för att processa, hantera och uttrycka känslor. Även underlätta kontakten med andra människor, vilket kan vara svårt för vissa individer.

Det händer flera saker i vår hjärna när vi lyssnar på musik. Vårt belöningssystem går i gång och blodtryck, hjärtfrekvensen och hormoner relaterade till social tillhörighet påverkas. I vår studie såg vi också att musiken kunde fungera som ett verktyg att uttrycka sig själva genom och därmed möjliggöra anknytning till andra människor.

Men musik har inte bara positiva effekter. Den kan också framkalla starkt negativa känslor, något som Kaja Korošec tycker är extra viktigt att lyfta.

Ljudkänslighet är vanligt hos autistiska barn och vuxna. Musik som inte faller i din smak, hög volym eller låg ljudkvalitet kan vara extremt frustrerande, särskilt för personer som har svårare att filtrera bort saker runt omkring sig.

För att skapa bättre och mer tillgängliga platser kan det vara extra viktigt att tänka på hur musik i offentliga miljöer, i skolan och på arbetsplatser används. Kanske bör vi till exempel undvika musik i mataffärer eller göra det mer tillåtande att ha hörlurarna på jobbet för att hjälpa till att filtrera distraherande ljud.

Intervjun publiceras den 11 februari som är den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen.

Kaja Korošec är den första samverkansdoktoranden mellan KMH och KI. Huvudhandledare, professor i musik och hälsa, Eva Bojner Horwitz.

Läs mer om forskning inom musik och hälsa på KMH

Relaterad kontakt