Per-Henrik Holgersson föreslås som KMH:s nya rektor

Per Henrik-Holgersson är en erfaren chef och väl insatt i både musik- och högskolevärlden. Han är utbildad musiklärare, filosofie doktor i musikpedagogik, har stor kompetens inom högskolepedagogik och sedan 2014 har han varit akademichef på KMH. Nu föreslår högskolestyrelsen att Per-Henrik Holgersson blir KMH:s nya rektor.

Det är regeringen som beslutar vem som ska utses till KMH:s nya rektor. Till sin hjälp att ta fram den mest lämpade kandidaten har de stöd från högskolans styrelse, som i sin tur haft hjälp av en lokal rekryteringsgrupp, en extern rekryteringsfirma samt hörandeförsamling med kandidater från studenter, akademi och förvaltning. Idag har styrelsen beslutat att föra sitt förslag vidare till regeringen.

Vi i styrelsen är väldigt glada över att kunna rekommendera regeringen att Per-Henrik Holgersson ska bli ny rektor för Kungl. Musikhögskolan. Han kommer med kraft och lust att ta sig an sina arbetsuppgifter och därmed bli en injektion för skolan. KMH kommer med Per-Henrik att stå stark inför våra utmaningar, säger Peter Norman, ordförande för KMH:s högskolestyrelse.

Som rektor kommer Per-Henrik Holgerson att leda verksamheten vid högskolan under de kommande sex åren.

Jag känner mig hedrad över uppdraget. KMH med alla studenter, lärare och personal är ett fantastiskt lärosäte för musik. Jag ser verkligen fram mot att bidra till en miljö som utbildar och forskar i och om musik för dagens och framtidens musikliv.

Ny akademichef kommer att behöva rekryteras

När regeringen beslutar att utse Per-Henrik Holgersson till rektor kommer en ny akademichef behöva rekryteras för akademin för musik, pedagogik och samhälle. Rekryteringsprocessen beräknas att dras i gång under våren.

Relaterad kontakt