Bild på färgfält

Sound&Visions 2024

Studenter från KMH och Beckmans designhögskola utforskar audiovisuellt samskapande i den nybyggda domen Wisdome på Tekniska museet.

Årets upplaga av Sound&Visions, en kurs i audiovisuellt skapande i samarbete med Beckmans designhögskola, bjöd på musik både inspelad och live av KMH-studenter från flera genrer. Juli Deák är utbytestudent och läser masterprogrammet i klassisk musik på KMH. Hon framförde ett experimentellt nutida musikstycke till rörlig grafik av Beckmansstudenter. Komponerade delar mixades med improvisation där hon sjöng i sin tvärflöjt. Effekten blev flerstämmighet och ibland distortion.

Jag tycker Sverige och KMH är väldigt öppet för nya idéer och inte fast i traditioner. Här är folk intresserade och nyfikna.

Övriga KMH-studenter som deltog:

Tilde Edlund, folkmusik

Alvin Cronberg och Hans Wohlfarth, jazz

Vilmar Jansson, musikproduktion

Hannes Arason, jazz

Juli Deák, klassisk musik

Relaterad kontakt