Den kommande rektorn står ute på innergården vid musikhögskolan i Stockholm. I bakgrunden skymtas en student och en av den vita stora skolbyggnaden.

Foto: Per Kristiansen

Per-Henrik Holgersson ny rektor vid KMH

Idag utsåg regeringen Per-Henrik Holgersson till ny rektor vid KMH. Som rektor för Sveriges största musikhögskola så väntar många utmaningar. Stort fokus kommer att ligga på att stärka studenterna. Han vill ge dem de bästa förutsättningar i deras kommande arbetsliv.

Idag har regeringen beslutat att Per-Henrik Holgersson blir ny rektor från och med 1 juli. För den nuvarande akademichefen var det stödet från kollegorna som fick honom att söka. Och kärleken till musiken.

Musikhögskolan är en plats som jag i grund och botten tycker väldigt mycket om. Jag är utbildad här och har arbetat här i över tio år. Min kärlek till musiken och musicerandet är en stor drivkraft hos mig och det är där jag hämtar min energi. Nu känns det jättespännande att kliva på det här uppdraget.

Att KMH även fortsättningsvis kan utbilda musiker och musiklärare på högsta nivå är viktigt. I år hade KMH rekordhögt söktryck.

Vi ska utveckla framtidens musiker och musiklärare. Utbildningen ska vara relevant för det samhälle och arbetsmarknad som de möter.

Forskning ska driva utvecklingen framåt.

Redan nu har vi fantastiska studenter, framgångsrika alumner och högt renommerade utbildningar. Genom att bygga upp forskningen på högskolan så kommer vi att kunna stärka utbildningarna ännu mer.  

Relaterad kontakt