Helena Wessman

Rektors blogg

Helena Wessman är rektor på KMH från 5 juni 2019. I sin blogg berättar hon om verksamheten och reflekterar över musikens betydelse för individ och samhälle.


  • Kulturkonvent och strategiarbete


    Arla morgon på ett konferenshotell. Jag är på rektorsutbildning och nyttjar morgontimmarna till egen reflektion. Det är mycket att ta in - i mötet med mina rektorskollegor här på utbildningen, i samta...