Foto: Per Kristiansen

Hälsning från tillförordnad rektor

Från och med den 1 november kommer jag att tjänstgöra som tillförordnad rektor för KMH, tills en ny rektor har rekryterats och utsetts.

I dessa tider är utmaningen för mig personligen och för KMH som helhet naturligtvis stor. Trycket från omvärlden ökar och vår verksamhet kämpar hela tiden mot en ekonomi, där vi inte kompenseras tillräckligt för kostnadsökningar för lokalhyra, lönehöjningar och pensionsavgiftshöjningar. Mitt i detta möts vi också av ett samhälle där krig, våld, inflationens effekter, kriminalitet, klimatkris och otrygghet är ständigt närvarande och påminner oss om att vi lever och verkar i en svår värld.

Ovanpå detta blir det allt oftare så att konstnärlig verksamhet och konstnärlig utbildning ifrågasätts – i förskolan, i grundskolan och i gymnasiet. Folkhögskolor och bildningsförbund är satta under hårt tryck och de konstnärliga uttryckens bidrag till vårt samhälles kunskapsbildning ifrågasätts.

Musiken har en viktig roll i samhället

Trots detta finns det dock hopp i tillvaron. Musiken ger plats för personliga möten, den bidrar med tröst, glädje, beröring, mångdimensionellt tankegods mm. Kort sagt är musiken en tydlig del i vårt kunskapsbygge och den oroliga samtiden gör att behovet av musik och att kunna ta del av musikens kraft blir viktigare än någonsin. Vi fortsätter att öva, spela, undervisa och bearbeta livsfrågorna genom musicerandet och utforskandet. Här har KMH en oerhört viktig och stark roll i vårt svenska samhälle.

Historiskt sett, i all mänsklig civilisation, har olika konstarter betraktats som nödvändiga delar av ett civiliserat samhälle. I ett sådant samhälle är konstnärliga värden och konstnärliga uttryck något som bär kunskap, något som inte kan förvisas till att vara ett litet ornament i tillvaron eller något som vi kan ha eller mista.

Hela det västerländska samhällets utbildningskoncept emanerar från antikens Grekland där de 7 fria konsterna (Artes liberales) stod i centrum, nämligen Trivium (grammatik, dialektik och retorik) och Quadrivium (musik, aritmetik, geometri och astronomi).

Musiken är en viktig del i kunskapsbyggandet

Musik sågs som en självklar del i det kollektiva kunskapsbygget och förvisades inte, som alltför ofta i vårt samhälle, till ett hörn längst ut där eleverna/studenterna kan ”koppla av från intellektuella aktiviteter”, något som alltför ofta sker i vårt samhälle idag. Antikens, och senare senantikens och barockens syn på bildning och utbildning är höggradigt aktiv även i dag vid utländska universitet. Där är Liberal arts en självklar del i kunskapsbyggandet för såväl humanistiska som naturvetenskapliga studier. Utifrån detta är det extra sorgligt att den svenska debatten framför åsikten att konstnärliga ämnen inte är en aktiv del av kunskapsbyggandet.

I sin historielöshet kastar man ut musikens och andra konstarters del i det kollektiva kunskapsbyggandet och frånkänner dem identiteten som intellektuella och intellektuellt stimulerande aktiviteter. Detta förhållningssätt är i grunden historielöst och icke-vetenskapligt.

Så, i tuffa tider: Låt oss med glädje och stolthet kämpa för de viktiga värden som vi på KMH står för och för det bidrag vi kan ge det svenska musiklivet och samhället.

Varje aktivitet vi engagerar oss i, i musikens namn, är i praktiken att plantera inför morgondagen.

Det är en stark form av aktivism – den musikaliska aktivismen.

Låt mig avsluta med en dikt av Piet Hein:

Du skal plante et træ

 1. Du skal plante et træ.
  Du skal gøre en gerning,
  som lever, når du går i knæ,
  en ting, som skal vare
  og være til lykke og læ.
 2. Du skal åbne dit Jeg.
  du skal blive et eneste trin
  på en videre vej.
  Du skal være et led i en lod,
  som når ud over dig.
 3. Du skal blomstre og dræ.
  Dine frugter skal mætte
  om så kun det simpleste kræ.
  Du har del i en fremtid.
  For den skal du plante et træ.

Text av Piet Hein. Dikten finns även tonsatt av den danske kompositören Per Nørgard.

Med varma hösthälsningar
Tf. rektor
Johannes Landgren

1 november 2023