Tillbaka till sökning

Stefan Lindholm

Instrumenttekniker på Instrumentteknik, Serviceavdelningen

E-post
stefan.lindholm@kmh.se
Telefon
08-572 10 848

Om mig

Jag tillverkade min första violin vid 15 års ålder varpå jag i England påbörjade min nioåriga utbildning inom violinbyggaryrket. Efter slutförda teori- och arbetsprov utnämndes jag vid 25 års ålder till Violinbyggarmästare. Tiden efter arbetade jag periodvis utomlands vilket gav mig många värdefulla erfarenheter från ateljéer i Tyskland, Frankrike, Holland och Italien.

Vid Musikhögskolan arbetar jag deltid och mitt huvuduppdrag är att vårda och restaurera stråkinstrumentsamlingen. Jag sköter även utlåningen av de övriga akustiska musikinstrumenten på skolan.

I min egna ateljé bygger jag nya violiner och celli för stråkmusiker. Jag håller även föredrag och skriver om instrumentskötsel och historia för bland andra The Strad Magazine.

Medlem av:

  • Entente Internationale des Mâitres Luthiers et Archetiers d´Art
  • Branschförbundet Sveriges Violinbyggarmästare
  • The British Violin Making Association
  • The Violin Society of America