Användarkonton, inloggningar

Beskrivning av hur användarkonton och inloggningar hanteras för studenter och för anställda.

Studenter

När du registrerar dig på kurs inför studiestart skapar vi ditt användarkonto. Till kontot hör inloggningsuppgifter. Lösenordet väljer du själv och användarnamnet är det samma som din KMH-epost-adress (fornamn.efternamn@student.kmh.se). Vi utgår från det namn du angav på antagning.se i samband med din ansökan.

När du har registrerat dig kan du hämta ut ditt passerkort och dina inloggningsuppgifter i Internservice. Oftast gör du det under introduktionsveckan. I samband med detta undertecknar du även KMH:s ansvarsförbindelse om bland annat passerkort och IT-miljö.

Om du senare vill byta lösenord vänder du dig till Internservice.

När du slutar studera – karens

När du avslutat dina studier på KMH påbörjas en sex månader lång karenstid. Under karenstiden har du fortsatt men begränsad tillgång till ditt användarkonto. E-postkontot och din fillagringsyta i OneDrive har du full tillgång till under karensen.

Under karenstidens tre sista månader har du endast tillgång till webbversionen av Office-programmet via Office365.

Får du problem med din inloggning eller rättigheter till någon IT-resurs anmäler du det till studierektorn vid din institution.

Anställda

  1. I anställningsbeslutet anges perioden för din anställning.
  2. Dina personuppgifter och perioden för anställningen läggs in i det personaladministrativa systemet.
  3. Personuppgifterna importeras till KMH:s persondatabas. Ett individuellt användarkonto, e-postadress och hemkatalog skapas, samt behörighet till de gemensamma IT-systemen.
  4. Vid tillträdet på din tjänst hämtar du ut ditt passerkort och dina inloggningsuppgifter i Internservice. I samband med detta undertecknar du även en ansvarsförbindelse gällande passerkort och användning av KMH:s IT-miljö.

Om du senare vill byta lösenord vänder du dig till Internservice.

Relaterad kontakt