Användarkonton, inloggningar

Beskrivning av hur användarkonton och inloggningar hanteras för studenter och för anställda.

Studenter

  1. I samband med att du registrerar dig på kurs inför studiestart skapas ditt användarkonto med tillhörande inloggningsuppgifter, ett e-postkonto samt en hemkatalog.
  2. När du har registrerat dig kan du hämta ut ditt passerkort och dina inloggningsuppgifter i Internservice. I samband med detta undertecknar du även en ansvarsförbindelse gällande passerkort och användning av KMH:s IT-miljö.

Om du senare vill byta lösenord vänder du dig till Internservice.

Anställda

  1. I anställningsbeslutet anges perioden för din anställning.
  2. Dina personuppgifter och perioden för anställningen läggs in i det personaladministrativa systemet.
  3. Personuppgifterna importeras till KMH:s persondatabas. Ett individuellt användarkonto, e-postadress och hemkatalog skapas, samt behörighet till de gemensamma IT-systemen.
  4. Vid tillträdet på din tjänst hämtar du ut ditt passerkort och dina inloggningsuppgifter i Internservice. I samband med detta undertecknar du även en ansvarsförbindelse gällande passerkort och användning av KMH:s IT-miljö.

Om du senare vill byta lösenord vänder du dig till Internservice.

Relaterad kontakt